Zawory
probiercze

Kontrola jakości produktu jest dziś kluczowa dla wszystkich Klientów. Możliwa jest poprzez pobieranie próbek i przeprowadzanie jej na różnych etapach produkcji.

 • Nadaje się do gorących, płynnych i lepkich płynów lub płynów z markerami
 • Idealne i łatwe mycie
 • Zabezpieczanie próbek
 • Konstrukcja płukania bez punktów retencyjnych
 • Bezpieczeństwo pobranej próbki
 • Prostota i niskie koszty utrzymania
 • Materiały i konstrukcje dostosowane do korzystania przez Klienta od DN6 do DN300
 • Ciśnienie robocze od -1 do +40 bar, w zależności od modelu
 • Konstrukcja membranowa lub kulowa pojemnościowa

 • Idealna reprezentatywność pobranych próbek
 • Prosta automatyka
 • Może być instalowany cyklicznie na rurociągu lub zbiorniku
 • Łatwość obsługi, utrzymania i serwisowania