Zawory
bezpieczeństwa

Proces i szybkość produkcji może ewaluować w całości lub w części, bez konieczności zmiany urządzeń do przygotowania, transportu i magazynowania produktu.

Aby utrzymać sterylność lub bezpieczeństwo zawartości zbiorników procesowych, zbiorniki te nie mogą być podłączone bezpośrednio do atmosfery. Poziom w zbiorniku zmienia się podczas napełniania, dozowania i faz mycia, muszą zatem być one wyposażone w zawory odpowietrzające.

 • Nadciśnienie, CIP, SIP
 • Ciśnienie / próżnia
 • Konstrukcja odporna na szoki termiczne
 • Otwarty lub z systemem gromadzenia oparów
 • Detekcja otwarcia, CIP zaworów, grzanie, filtr zabezpieczający przeciw insektom
 • Minimalna kalibracja -2 do +30 mb 
 • Od DN50 do DN300
 • Dostarczane zmontowane, przetestowane i sprawdzone, z certyfikatem kalibracji

 • Szeroki przekrój przepływu oraz gwarancja wydajności
 • Łatwość instalacji
 • Możliwość rozbudowy konstrukcji
 • Niska częstotliwość konserwacji
 • Łatwość mycia