Pigging
system

Pod koniec każdej produkcji, w rurociągu pozostają resztkowe ilości wytworzonego produktu, które są tracone, a to powoduje, długie, kosztowne i nieekonomiczne cykle mycia CIP.

Pigging system, czyli czyszczenie rurociągu, pozwala resztki produktu często niedoceniane, odzyskać i sprzedać dalej.

 • Idealne odzyskiwanie rezydulanych produktów (cieczy, płynów lepkich oraz płynów z markerami)
 • Urządzenia i konstrukcje dostosowane do korzystania przez Klienta, od DN 12 do DN 300
 • Higieniczne, CIP, SIP
 • Niskie wymagania energetyczne
 • Niskie koszty utrzymania i eksploatacji
 • Możliwy całkowity inżyniering systemów w pakiecie:
  • studium analizy funkcjonalnej
  • przygotowanie specyfikacji rurociągów
  • uruchomienie i szkolenie użytkowników

 • Szybki zwrot z inwestycji
 • Znaczna redukcja objętości ścieków
 • Zwiększona produktywność
 • Zmniejszenie czasu cyklów mycia
 • Lepsza identyfikowalność